cheap jersey wholesale
39 thiết kế logo với một chữ cái

Logo là một biểu tượng mang tính tượng trưng và là một trong những yếu tố thiết kế đồ họa quan trọng nhất của một công ty. Nó mang hình ảnh của tổ chức và chức năng để tạo ra một ấn tượng dễ nhận biết trong tâm trí của khách hàng. Nó thường bao gồm một tên hoặc biểu tượng của một thương hiệu chẳng hạn như hình dạng, màu sắc và phông chữ đại diện cho một tổ chức.Hôm nay, chúng tôi sẽ được chia sẻ một bộ sưu tập các logo  mà thiết kế của chúng chỉ có 1 ký tự. Một ký tự cho một thiết kế logo là một ý tưởng tuyệt vời để có một sức hấp dẫn nổi bật với các khách hàng của một công ty.

Dưới đây là 40 ví dụ về  Logo Thiết kế cho cảm hứng của bạn. Những logo này đã được tạo ra bởi các nhà thiết kế thực sự tài năng. Hãy nhìn vào các biểu tượng mát mẻ.

1thumbnail-1 1thumbnail-2 1thumbnail-3 1thumbnail 02closeup-1 02closeup-2 02closeup 04_thumbnail digital-cube-logo-v2_thumbnail drop-water-logo ewesome-thumb fusion-ware-logo ico-1 ico icon-1 icon-2 icon-3 icon-4 icon-5 icon-6 icon-7 icon logo-thumb-image qualitythumbnail safe-shield-logo-template-thumbnail smeepo-thunb sulistio-logo-template-thumbnail thumb-1 thumb-2 thumb-3 thumb-4 thumb-5 thumb-6 thumb-7 thumb-8 thumb thumbnail-1 thumbnail-accent-logo thumbnail venoman-thumb