cheap jersey wholesale
Công cụ thiết kế html5

Java có trình soạn thảo: Jbuilder, Jcreater, Netbean.., C# có trình soạn thảo: có bộ visual studio hỗ trợ viết mã…vv. Chuẩn html5 Thì cũng có hỗ trợ trình soạn thảo.
Aptana Studio 3 là bộ công cụ hỗ trợ soạn thỏa html5, Aptana Studio 3 là trình soạn thảo mã nguồn mở thích cho các site sử dụng mã nguồn mở. Trình Aptana Studio 3 giúp bạn xây dựng, phát triển và kiểm các ứng dụng website của bạn.Aptana Studio 3 : Có hỗ trợ html5

thiet ke html5

cong cu html

– chuẩn mới trong thiết kế website, CSS3, Java Script, Ruby, rails, php và Rython
Đây là link dowload trình soạn thảo html5 này:
http://aptana.com/products/studio3
Khi cài đặt trình soạn thảo có hỗ trợ html5 này:
Máy của bạn đã được cài đặt phiên bản Java 1.5 TRỞ LÊN

Ngoài ra bạN Còn có html5 Intelisense là một tool có trong bộ Visual Studio 2010 của mình để hỗ trợ chuẩn html5 trong thiết kế website.
dowload tại:
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/d771cbc8-d60a-40b0-a1d8-f19fc393127d/
Mong Apana Studio 3 và html5 Intelisense là những trình soạn thảo hỗ trợ thiết kế website với html5 mà bạn cảm thấy hài lòng.

Ngoài ra công cụ để thiết kế logo dạng flash quảng cáo html5 mình sẽ giới thiệu ở những bài tiếp theo

Nguồn: http://thietkewebsite.biz.vn/Trinh-soan-thao-html5-trong-thiet-ke-web.html#ixzz1pckiH58a