cheap jersey wholesale
Làm thế nào để tạo ra thiết kế bao bì có thể bán hàng

Sự quan trọng của thiết kế bao bì và sản phẩm trong thương hiệu

Khi lựa chọn một sản phẩm, quyết định của bạn bị ảnh hưởng bởi thiết kế bao bì mà bạn không hề nhận ra. Một thiết kế bao bì hiệu quả là thiết kế phá vỡ những nguyên tắc tiêu chuẩn thông thường, nó giúp đưa các sản phẩm độc đáo nổi bật lên trên những sản phẩm khác.

Từ một sản phẩm nguyên mẫu đầu tiên của phiên bản cuối cùng lên trên một kệ, sản phẩm và thiết kế bao bì phản ánh một đặc sản của riêng mình và liên quan đến việc hợp tác với các nhà thiết kế công nghiệp, các nhà sản xuất và kỹ sư bao bì. Một cách tiếp cận thống nhất và chặt chẽ từ các cấp dẫn đến một sự hiện diện thương hiệu mạnh.
logozee-com-brasol-vn-lam-the-nao-de-tao-ra-thiet-ke-bao-bi-co-the-ban-hang-1
Các chức năng của sản phẩm và thiết kế bao bì:

  • Thu hút một sản phẩm cụ thể trong một không gian bán lẻ đông đúc (trong trường hợp này bao bì của sản phẩm là một công cụ quảng cáo tuyệt vời)
  • Khẳng định vị trí một sản phẩmcó giá trị giữa một thể loại nhất định, do đó phản ánh một mức giá cụ thể.
  • Cung cấp thông tin hữu ích về dinh dưỡng hoặc hướng dẫn sử dụng.
  • Là một công cụ nhận diện thương hiệu thiết yếu. Một màu sắc cụ thể có thể gợi lên màu sắc thương hiệu.
  • Giúp phân biệt sản phẩm với đối thủ cạnh tranh của nó và nhãn hiệu riêng bằng cách truyền tải một cảm giác giá trị hay một câu chuyện.
  • Khi một thiết kế bao bì sản phẩm đột phá, có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta sử dụng qua hành vi
  • Phản ánh mức độ hiện đại, sáng tạo và tiên tiến chất lượng mà các thương hiệu có thể có.

logozee-com-brasol-vn-lam-the-nao-de-tao-ra-thiet-ke-bao-bi-co-the-ban-hang

Xem thêm: thiết kế logo thương hiệu, hệ thống nhận diện thương hiệu, làm bao bì sản phẩm, làm hồ sơ năng lực