cheap jersey wholesale
45 bìa sách thiết kế đơn giản nhưng hấp dẫn

Trong bài viết này chúng tôi quyết định làm một điều không tưởng” đánh giá một cuốn sách bằng bìa của nó” hãy suy nghĩ về điều này: nếu  ko có nhu cầu về thiết kế bìa sách thì rất nhiều nhà thiết kế sẽ bị loại ra khỏi chính công việc của họ. Không chỉ vậy những tác giả chỉ có thể thiết kế 1 bìa sách đơn giản và cơ bản .” một bức tranh nói lên cả ngàn chữ” dù đồng ý hay ko những trích dẫn trong bài viết này là sự thực.

“Đừng đánh giá một cuốn sách bằng bìa của nó”  bạn không nên đánh giá bất cứ điều gì bởi hình thức bên ngoài của nó.

Hầu hết mọi người bị thu hút bởi trang bì cuốn sách, và nếu họ quan tâm, họ sẽ đọc những tóm tắt ngắn ở phía sau. Vì vậy, trong trong việc thiết kế bìa sách, chúng tôi đã thu thập được 45 cuốn sách dưới đây sẽ làm bắt mắt bạn.

a_plain_account_of_christian_perfection_1-large1_ a_short_history_of_tractors_in_ukrainian-large1_ bdy-large1_ bodies-large1_ bookmark_now-large1_ columbine-large1_ chances_are-large1_ da_capo_best_music_writing_2005-large1_ do_me_1-large1_ final_exits-large1_ flash_fiction_forward-large1_ glory-large1_ how_to_date_in_a_postdating_world-large1_ la_rex-large1_ like_youd_understand_anyway-large1_ lucky_girls_stories-large1_ manhood_for_amateurs-large1_ new_bedlam-large1_ oh_the_glory_of_it_all_1-large1_ oryx_and_crake-large1_ quarrel__quandary-large1_ rant-large1_ reading_comics-large1_ rebound-large1_ special_topics_in_calamity_physics-large1_ sun_in_a_bottle-large1_ the_filth-large1_ the_ghost_soldiers-large1_ the_hakawati-large1_ the_jewish_messiah-large1_ the_opposite_house-large1_ the_pale_king-large1_ the_rebels-large1_ the_science_of_the_bottom_line-large1_ the_shallows-large1_ the_song_of_names-large1_ the_spatial_economy-large1_ the_storm-large1_ the_toothpick-large1_ the_third_man_factor-large1_ the_yiddish_policemens_union-large1_ uncommon_sense-large1_ waterfront-large1_ we_are_the_friction-large1_ wonderful_world_a_novel-large1_

Xem thêm: mẫu hồ sơ năng lực, công ty thiết kế catalogue, công ty thiết kế brochure, thiết kế profile công ty chuyên nghiệp