cheap jersey wholesale
20 mẫu thiết kế biểu tượng ứng dụng của iOS

Những người khôn ngoan thường nói rằng: “ đừng đánh giá một cuôn sách bằng bìa của nó” . chúng ta sẽ vẫn giữ quy tắc đó. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ làm một điều ngược lại. Trích dẫn này áp dụng chính xác thiết kế biểu tượng của iOS. Không làm chúng ta sai và chỉ tập trung vào các hình,các ứng dụng của mình có phải là tuyệt vời, linh hoạt đơn giản và dễ sử dụng. Nhưng đôi khi người ta không mua nó chỉ vì nó xấu xí vì vậy một biểu tượng iOS phải là một biểu tượng đẹp.Hôm nay chúng tôi thu thập được một bộ sưu tập nhỏ. Các biểu tượng sau đây là các mẫu thiết kế tốt nhất.
0ffee9af63e807247a23b7bd0d99ab23 2bd6425647656c601a05b61454833beb 3af500fbc2fb6bdce3ef26b8e1545eb1 4b714b84660b1edd7157c89ca2d9e287 9a67fef2e7852b50eea280acf3d420bf 9c67ec3391ceb0fc91ff013b8a03a322 25a2abd75961ffb698abef290ecf75d5 79fc87022ce41b524443080ddb813568 218cee84ebf4fd76b0baa6756ad1abcd 363be17467f518407be2b3b72384afde 416b49120cf02fd0b5479718ed3ffc1a 646bc92422b7ea0716e7e05697d71e9e 5343ee6ffe0559eb664abc326c580b32 9904ae3e04563400ae0251e026edf9ac 48416015e1dbd7b0bd9efe8d2cf39715 a9f4b1b3198e5909b0cae0fd1faddabb b8b0dec2268f6ddbb57eab78d274acb8 daada127da204872064e883d231a2b66 e5e37710ca01073feeec885489d6f6e8 e208ec5818a184381a850c7ba893eba9

Xem thêm: thiết kế profile chuyên nghiệp, logo dep, thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, bao bì sản phẩm