cheap jersey wholesale
15 ý tưởng thiết kế Catalogue sáng tạo

Để nổi bật, một số nhà thiết kế cho rằng nên thêm thắt một số yếu tố khi thiết kế. Catalogs giúp tạo ra một sức thu hút bắt buộc người dùng phải mua sản phẩm ngay cả khi họ không thực sự cần sản phẩm đó.

Thiết kế Catalog đóng một vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu cũng như chải chuốt trong việc xây dựng hình ảnh công ty. Hôm nay chúng ta cùng xem qua 15 ý tưởng thiết kế catalog mới mẻ. Chúng tôi hy vọng bạn có thể tìm được nguồn cảm hứng cho mình sau khi xem những thiết kế catalog dưới đây.


Typographic Catalog – Source 

15 Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CATALOG SÁNG TẠO (1)
Corporate Catalog – Source 

15 Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CATALOG SÁNG TẠO (2)
Catalog Design – Source 

15 Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CATALOG SÁNG TẠO (3)
InDesign Catalog – Source 

15 Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CATALOG SÁNG TẠO (4)
Exhibition Catalog – -Source 

15 Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CATALOG SÁNG TẠO (5)
Graphic Triennial Catalog – Source 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Exhibition Catalog – Source 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Corporate Identity – Source 

15 Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CATALOG SÁNG TẠO (8)
Annual Report Catalog – Source 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Insurance Market Catalog Design – Source 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Exhibition Catalogue – Source 

15 Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CATALOG SÁNG TẠO (11)
Catálogo – Source 

15 Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CATALOG SÁNG TẠO (12)
Typography Catalog Design – Source 

15 Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CATALOG SÁNG TẠO (13)
Apparel Catalog Design Idea – Source 

15 Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CATALOG SÁNG TẠO (14)
High Jewelry Catalog – Source

 15 Ý TƯỞNG THIẾT KẾ CATALOG SÁNG TẠO (15)

Xem thêm: thiết kế logo online, bộ nhận dạng thương hiệu, thiết kế bao bì đẹp, hồ sơ năng lực mẫu